Jazda rowerem po chodniku – kiedy jest dozwolona? Zaglądamy do przepisów

jazda rowerem po chodniku

Na ulicach polskich miast przybywa rowerów i jest też dla nich coraz więcej ścieżek. Czasem jednak w intensywnym ruchu czy na trudnych drogach rowerzyści wybierają chodnik. Sprawdzamy, kiedy jazda rowerem po chodniku jest wykroczeniem, a kiedy jest dozwolona.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” regulująca zasady poruszania się na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu pochodzi z 20 czerwca 1997 r. i była wielokrotnie nowelizowana.

W kwestii dostępności chodnika dla rowerzystów wprowadza ledwie 3 wyjątki, kiedy jadący na rowerze może zrezygnować z poruszania się po wyznaczonych dla rowerów drogach i pasach, poboczu jezdni lub samej jezdni.

Jazda rowerem po chodniku – 3 wyjątki

Z ustawowych wyjątków wynika, że w zdecydowanej większości okoliczności rowerzysta powinien jeździć po drogach dla rowerów, specjalnych rowerowych pasach ruchu czy drogach przeznaczonych dla ruchu pieszych jak i rowerów. Na chodnik będzie mógł się skierować w kilku precyzyjnie określonych wypadkach.

Opieka nad dzieckiem

Gdy rowerzysta opiekuje się dzieckiem do lat 10, które porusza się na własnym rowerze, zarówno opiekun jak i podopieczny będą mogli poruszać się po chodniku. Wyjątek nie dotyczy przyczepek i fotelików rowerowych. Zwróć uwagę, żeby przy takiej jeździe zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Gdy tylko znajdziesz się w obszarze z wyznaczoną przestrzenią dla rowerów, zabierz swoją pociechę na ścieżkę rowerową.

Chodnik odpowiedniej szerokości

Drugi wyjątek ustawowy dotyczy sytuacji, gdy przy drodze z dopuszczalną prędkością powyżej 50 km/h znajduje się chodnik, a jego szerokość wynosi co najmniej 2 m . W praktyce, ze względu na wąskie chodniki, rzadko znajdziemy zastosowanie dla tego przepisu i częściej będziemy musieli poruszać się poboczem lub jezdnią drogi.

Dlatego konieczne jest budowanie świadomości kierowców, tak by nie zagrażali bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni. Znaczenie będzie miała też twoja widoczność, którą możesz zwiększyć przez stosowanie odblasków i obowiązkowego oświetlenia.

Warunki atmosferyczne stwarzające zagrożenie

Na rowerze wolno korzystać z chodnika także, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty i stwarzają zagrożenie dla poruszających się po drodze. Należy wziąć pod uwagę gołoledź, gęstą mgłę, silny wiatr czy ulewę. Dla skuteczności wyjątku nie ma znaczenia szerokość chodnika wzdłuż drogi.

Znaki drogowe – wskazówki i ułatwienie

Skoro obowiązujące przepisy kierują użytkowników rowerów na drogi, warto jest zwracać uwagę na znaki pionowe i poziome wskazujące, gdzie wolno poruszać się rowerem. Znaki nakazu C-13 i C-16 wydzielą specjalne drogi dla rowerów lub pieszych. Znaki informacyjne D-6a i D-6b wskażą przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych.

Wśród znaków ostrzegawczych najważniejsze będą A-24 „Uwaga rowerzyści” i wszystkie dotyczące ustępowania pierwszeństwa na drodze (A-7 „Ustąp pierwszeństwa” i A-5 „Skrzyżowanie dróg”).

Kluczowe dla sprawnego wyboru ścieżki będą znaki poziome P-23 (symbol roweru na asfalcie) i P-11 (przerywana linia), odpowiednio wyznaczające pas ruchu dla rowerów i przejazd przez drogę.

Mandaty za jazdę po chodniku

Przepisy ruchu drogowego ustanawiają kary za wykroczenia związane z jazdą po chodniku. Od 2022 r. mandat będzie wynosił 100 lub 300 zł i może zostać przyznany w następujących przypadkach:

  • poruszanie się po chodniku wbrew przepisom
  • nieustąpienie pierwszeństwa i utrudnianie ruchu pieszym
  • przekraczanie dopuszczalnej prędkości

Dodatkowo osobom w wieku 10-18 lat grozi kara w wysokości do 1500 zł za jazdę rowerem bez uprawnień – wprowadzonej w 2022 r. karty rowerowej lub specjalnych praw jazdy.

Jechać chodnikiem czy drogą? Ryzyko i rozsądek.

Praktyka zastosowania przepisów dotyczących rowerów i chodników wskazuje, że właśnie w związku z nimi najczęściej są popełnianie wykroczenia. Jednocześnie jednak straż miejska i policja zazwyczaj nie egzekwują ich w pełni. Gdy stajesz przed decyzją, czy obrać jazdę po jezdni dwupasmowej pełnej tirów czy raczej wąskim chodnikiem, często bezpieczeństwo wskazuje wybór tej drugiej opcji. Rzadziej takie sytuacje napotkasz podczas jazdy rowerem po mieście. Tam dylemat jest bliższy kwestii utrudniania poruszania się innym uczestnikom ruchu.

W każdym wypadku warto wiedzieć, kiedy zgodnie z kodeksem rowerzysta ma prawo jechać po chodniku. Ułatwi to wyjaśnianie ewentualnych nieporozumień.


Może Cię także zainteresować:

Mogą Ci się spodobać

Nowoczesne rowery elektryczne marki Engwe – co warto wiedzieć?

rower elektryczny miejski

Rower do miasta – elektryczny czy tradycyjny?

Jaki licznik na rower wybrać?

Czy warto mieć buty rowerowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *